sestdiena, 2011. gada 25. jūnijs

Lisabona

Piedzívojumiem pilna, jau ceríba zudusi par couchserferi, jo atbildes ar ¨sorry¨ bija vismaz 20, ierodamies viesnícá, bet pirms registrésanás nodomáju vél reizi e-pastá palúkoties un Narciso draudzene atrakstíjusi, ka varam palikt viñas májvietá, viesnícá atvainojamies un dodamies uz centru meklét skaistumu. Pilséta liela ar skaistá, mazám un flízotám ieliñám, apbrínojamu arhitektúru, júgendstilu,slavenais tilts, ká San Francisko, Kristus pestítája statuja, ká Brazílijá Apbrínojami iespaidígi rajoni izklaidém, ar vismaz 20 ielñám ar báriem, lai gan báru ziñá Spánija párspéj visus. Dzívojá, jaká kakju namá, apskatíjám daudz ievérojamu objektu, krustu skjérsu izbraukájám ar slaveno atíko tramvaju, metro, autobusu un vél sazin cik transportiem. Tá ir pilséta, kas járedz un visu laiku dzíve kúsá, koncerti, festiváli utt.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru